Доклад на комисия към МЗХ за наличието на дюни в местност 'Кокала', обл Бургас

04 Май 2016
17
В доклада се посочва още, че при изключването и продажбата на поземления имот в землището на гр. Несебър, местност Кокала се извършени при спазване на действащата към съответния момент нормативна уредба.
Доклад на комисия към МЗХ за наличието на дюни в местност 'Кокала', обл Бургас
2.85 MB (pdf) Свали