Отговор на РИОСВ Бургас за обявяване на ЗМ 'Находище на хинап' от 2006 г.

04 Май 2016
15
РИОСВ Бургас изразява положително становище по предложението на Института по ботаника към БАН.