Решение N БС-15-ПР/12.03.2013 на РИОСВ Бургас за прекратяване на процедура по преценяване на необходимността от извършване не ОВОС

04 Май 2016
15
Прекратява се зради непълна и недостатъчна информация от страна на инвеститора.
Решение N БС-15-ПР/12.03.2013 на РИОСВ Бургас за прекратяване на процедура по преценяване на необходимността от извършване не ОВОС
1.71 MB (pdf) Свали