Решение от март 2013 на РИОСВ Бургас за прекратяване на процедура по преценяване на необходимността от извършване не ОВОС

04 Май 2016
21
Прекратява се зради непълна и недостатъчна информация от страна на инвеститора.
Решение от март 2013 на РИОСВ Бургас за прекратяване на процедура по преценяване на необходимността от извършване не ОВОС
1.72 MB (pdf) Свали