Случаи

ДЛС Искър
08 Апр. 2024
521
Феодализирането на държавните ловни стопанства започва още в началото на века. Едно от най-емблематичните държавни ловни стопанства в България е ДЛС Искър, но то бива завладяно от Румен Гайтански – Вълка през 2016 г., след което извършва четири незаконни строежа в стопанството. През 2024 г. започва събарянето на първия му незаконен строеж - ловния дом.
 
Карта на най-скандалните горски заменки
1099
Все още има шанс държавата да си върне заграбените чрез заменки гори по Черноморието и планинските курорти! Подробен анализ как е оценено скандално ниското обезщетение за заменките и защо Европейската комисия съди България.
Подотдел 287-ч ДГС Самоков
1234
Едно разследване за незаконните сечи в горите на Копривщица, Самоков, Своге, Ихтиман и Елин Пелин, осъществено от голям брой горски служители, доброволци и разследващи журналисти.
Фалшиви данни и проверки на институциите прикриват мащабното изсичане на горите в Родопите!
1423
И днес изсичането на Родопската гора продължава с безмилостни темпове, въпреки извършената наскоро проверка от горските институции в ДГС Родопи, които не видяха проблем в поголовната сеч.

Всъщност тези проверки почти винаги са една парлама, и служат единствено и само за прикриване на нарушенията, без никакви последващи действия за унищожителите на нашите гори или за промяна на вредните практики в тях.
Схемите с общински имоти в Община Самоков
1989
Разкрити са схемите, с които на безценица се разпродават общински имоти от Община Самоков. Най-много факти има за:
1. Продажбата на общинска мера от 8744 кв.м в м. Високи рид (вилна зона Ярема) в полза на брокера Людмил Лазаров (ЛЮК - http://luck.imot.bg)
2. Продажбата на общински имот от 2296 кв.м в град Самоков в полза на Александър Методиев (бат Сали)
Схеми за източване на милиони левове от държавните горски и ловни стопанства в Западни Родопи и цяла България
908
По сигнал на горскопромишлени фирми от гр. Ракитово, гр. Тетевен, с. Сърница, с. Сатовча и други селища в България народният представител Александър Дунчев от ПП и група доброволци провериха 900 тръжни процедури за дърводобив и установиха дългогодишни мащабни схеми за нарушаване на свободната конкуренция, водещи потенциално до източването на десетки милиони лева годишно от държавни горски и ловни стопанства в България, като само за 4 месеца (12.2021-03.2022 г.) от родопските стопанства в района на Велинград, Сърница, Доспат, Смолян и Гърмен са загубени над 20 милиона лева, а от продажбата на дървесина чрез дългосрочни договори на начални цени без наддаване – още 17 млн. лева за 2022 г.
Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?
685
През 2016 г. със съвместно разследване Нова телевизия, WWF и местни инициативни граждани потърсиха отговор на въпроса дали има връзка между сечите в горите в Стара планина и режима на водата и наводненията в Севлиево и по-рядко в Габрово. Доказателствата за мащабни и често незаконни сечи във вековните букови гори във вододайните зони на двата града дадоха отговор на този върпос.
Средна гора, Източни Родопи - Цианиди
209
Добивът на злато с цианиди става все по-голама заплаха за природата в България и, което е по-важно, за живота и здравето на хората. Мащабни проекти за златодобив с цианиди се подготвят за районите на Източните родопи, Средна гора и Западнобългарските планини около Трънско.
Родопите - Супер Перелик
406
През 2007 г. Общинският съвет в Смолян приема Общ устройствен план, който включва огромен ски и туристически комплекс в района на Голям Перелик - най-високият връх в Родопите. СТЦ Перелик (130 000 дка) обхваща територии на север землищата на селата Мугла, Гела, Широка Лъка, Солища и др., южно – държавната граница с Гърция и западно гр. Смолян. По-голямата част от територията по проекта влиза в зони по НАТУРА 2000 и директивата за птиците и директивата за местообитанията, като общото покритие на НАТУРА 2000 е над 85% от курорта. Ски курортът засяга територии с уникален ландшафт и изключително високо биологично разнообразие, което включва приоритетни за опазване растителни и животински видове с европейска значимост, сред които естествени гори от черен бор. Общият устройствен план на ски центъра „Супер Перелик” предвиждаше урбанизирането на над 130 кв. км от девствената природа на Родопите, за да бъдат построени хотели с близо 20 хиляди легла, паркинги с близо 8 хиляди места и над 200 км ски писти.
Рила и ски курортите (ски-център Картала, к.к. Бодрост)
557
Изграждането на пътническа въжена линия над курорта „Бодрост“ в местността „Картала“ в землището на с. Бистрица, област Благоевград, е констатирано като незаконно поради липса на приключила процедура по Оценка на въздействието върху околната среда от редица държавни органи. Ходът на събитията обаче се развива като същински „параграф 22“. Инвеститорът „Прима Инвест БГ“ получава кредит от над 2 000 000 лв. от Българо-американската кредитна банка, за да изгради лифта, както и цял ски център „Картала“. През 2007 г. започва строителство на лифта, който е разделен на две части, като за едната (долна лифтова станция) има строително разрешително, но без приключила процедура по ОВОС, а за втората (горна станция) липсват каквито и да било разрешителни в момента на стартиране на строителството. През 2023 г. общината планира разширение на ски зоната и изграждане на хотелски комплекс. Ски зоната е заложена в ПИБ.
Рила и ски курортите (Паничище)
488
Това е един от природозащитните казуси, който фокусира най-силно обществено внимание в последните няколко години, защото е свързан с посегателство върху една от светините на българската природа – Седемте рилски езера.
Рила и ски курортите (Искровете-Мальовица)
842
Под името „Искровете“ е познат районът на селата Говедарци, Маджаре, Мала църква и Бели Искър в Община Самоков в подножието на Рила планина. От с. Говедарци се стига до ЦПШ „Мальовица“ – изходен пункт за едноименните хижа и връх – едно от най-посещаваните и впечатляващи с красотата си места в българските планини. През 2006-2008 г. се появяват плановете за нов ски курорт „Говедарци-Искровете-Мальовица“, разположен по северните склонове на Рила над с. Говедарци – на средна надморска височина от 1500 м. Случаят е изключително фрапантен с това, че още преди да стартират каквито и да било процедури по екологична оценка на проекта във връзка с близостта му до Национален парк „Рила“, няколко фирми, близки до основния инвеститор Христо Ковачки, необезпокоявано чрез заменки придобиват огромни площи държавни гори, като така си осигуряват собствеността върху мястото, където ще се изгради бъдещият курорт. След бурна реакция от страна на обществеността и Коалиция „За да остане природа в България“, сериозните нарушения излизат наяве. Сигнализирана е и Европейската комисия чрез подаване на жалба.
Проект за обходен път на Габрово с тунел под Шипка
420
Проектът за обходен път на Габрово с тунел под Шипка изпълнява две основни задачи: да изведе трафика, който сега минава през центъра на Габрово, извън града и да направи алтернативна, по-бърза връзка между северна и южна България (между Габрово и Шипка). Възложител на проекта е Агенция пътна инфраструктура (АПИ), а финансирането идва по линия на оперативна програма „Транспорт” на ЕС.
Природен парк Витоша - център Алеко
505
Природен парк „Витоша“ е най-старият парк в България и на Балканския полуостров. Той е и вторият, обявен в Европа. Паркът опазва повече растения, отколкото могат да се срещнат в цяла Холандия или Великобритания. Витоша е мястото, където се срещат над 200 вида птици и едри бозайници като елен, мечка, вълк.
Природен парк Беласица (Депутатска схема за незаконен дърводобив)
520
Съвместното разследване на Нова телевизия и Коалицията „За да остане природа“ разкри мащабна схема за незаконен дърводобив в горите на Природен парк „Беласица“ над град Петрич. Схемата е свързана с депутата Димитър Танев, който бе уличен от Нова телевизия в предизборна агитация сред служители на горското стопанство в Петрич. Това вероятно обяснява причините за продължаващото вече години наред унищожаване на вековните гори в природен парк „Беласица“.
Пирин и ски курортите (Кулиното)
212
Според експерти от IUCN България е на път да стане втората страна в света, която ще допусне изхвърлянето на защитен обект от листата на световното природно наследство на ЮНЕСКО, а именно Национален парк Пирин.
След унищожението на района на вр. Тодорка чрез изграждането на ски център Банско, през 2008 г. инвеститорският интерес се насочва към друга част от красивия ландшафт на Национален парк Пирин - най-западния дял на Пирин планина между Даутов връх и връх Пирин. Опасността за планината този път е потайния проект за "Ски и голф комплекс Кулиното".
Пирин и ски курортите (Банско)
516
Национален парк „Пирин“ е един от трите национални парка в България. Уникалните природни богатства като над 120-годишни иглолистни гори, включително най-старото дърво на Балканския полуостров – Байкушевата мура, Чудното дърво на Трионскаполяна, бялмуровите дървета - Свещниците, вековните букови гори, еделвайсът и забележителните природни образувания, които притежава Пирин са предпоставка за опазването му както в национален, така и в световен мащаб.
Кампания за спасяване на Кресненското дефиле
209
Вече 18 години природозащитните се борят магистрала Струма да се изгради така, че да се съхрани Кресненското дефиле. В различни етапи на кампанията българските отговорни институции, в лицето на Министерството на околната среда и водите и Европейската комисия одобряват план за изграждане на тунел, но той все още не е факт, а спекулациите и опитите да бъде заобиколен -продължават!
Източни Родопи - Незаконни инвестиционни намерения срещу Биоразнообразието
174
Източни Родопи е едно от най-красивите и девствени кътчета на България.
Поради специфичния ландшафт и огромните скални масиви това място се е превърнало през вековете в райско кътче с изключително богато биоразнообразие.
Тук се срещат и гнездят много световно застрашени видове птици като това е единственото място в България, където гнездят трита вида лешояди, срещащи се у нас - белоглав, черен и египетски. Това е и мястото с най-голямо разнообразие на хищни птици в България.
За съжаление поради грешно разбрано насърчаване на инвеститорите и личен интерес на държавни служители, характерното биоранообразие и пейзаж на Източни Родопи е на път да бъде унищожено като такова.
Зелената кауза по опазване на горите в България
106
През последните 15 г. стотици лесовъди, природозащитници, журналисти и политици издигнаха зелената кауза за опазването на българските гори до една от най-важните каузи в страната. По всички направления бе отбелязан голям напредък, но за по-сериозен прогрес ще е необходима още по-голяма обществена и политическа подкрепа. Ето кои са основните предизвикателства и направления, по които е защитавана тази зелена кауза: