Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

638
Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?
През 2016 г. със съвместно разследване Нова телевизия, WWF и местни инициативни граждани потърсиха отговор на въпроса дали има връзка между сечите в горите в Стара планина и режима на водата и наводненията в Севлиево и по-рядко в Габрово. Доказателствата за мащабни и често незаконни сечи във вековните букови гори във вододайните зони на двата града дадоха отговор на този върпос.

1. Нарушения във вододайната зона на град Севлиево в ДЛС Росица

С протокол от проверка от 13.04.2016 г. между Община Севлиево, ДЛС Росица и ВиК се установява, че дърводобивът във вододайната зона води до замътване на речната вода, която постъпва във водохващанията на града. Изключние прави водохващане, в района на което няма дърводобив. По-конкретно при проверката е установено, че замътването идва от кална вода, стичаща се от камионните извозни пътища в гората (виж снимките). Извозването на дървесина при влажно време и разкаляни пътища е забранено със заповед на Министъра на земеделието и храните.

Разследването на NOVA показва, че във вододайната зона на Севлиево вековните букове гори се изсичат на голи площи (т.нар. просеки за въжени линии) с ширина от 10 до над 20 метра и дължина до 1 километър. По горскостопански план се предвижда близо 20 % от вековните гори да бъдат изсечени през следващите години под формата на просеки с цел провеждане на "възобновителни сечи". Този план противоречи на становището на Община Севлиево, че съгласно заповедите за създаването на СОЗ на водохващанията на Севлиево се забраняват всякакви сечи с изключение на "отгледните сечи". Становището на Общината е пренебрегнато от Горсткостопанското предприятие с писмено твърдение, че Общината не разбира от горскостопанска терминология.

Мащабното изсичане на вековните гори в ДЛС Росица


Мащабното изсичане на вековните гори в ДЛС Росица по полу-законен начин се осъществява чрез усвояване на предвидените по позволителните за сеч обеми от дървесина предимно от просеките на въжени линии и пътища без да се извежда реално планираната възобновителна сеч. Резултатът е оголени линейни трасета с ширина 2-3 пъти по-голяма от разрешената по технологичен план (до над 20 м вместо 8 м широчина). Най-добрият пример е вековна гора в подотдел 33 „е“ – където предвидените 674 м3 са добити единствено от трасето на въжената линия и няма нито едно дърво маркирано и/или отсечено отстрани освен няколко незаконно отрязани дървета. Вековна гора, прорязана от три огромни трасета на въжени линии, вкл. с незаконна сеч на огромни букови дървета, е установена и в подотдел 34 „к“. Налице са незаконни пътища и пресилена санитарна сеч (режат се често здрави дървета, без корояди, включително широколистни дървета, които не страдат от нападение на корояди). Сателитните снимки показват нарязването на гората над водохващанията от множество трасета на въжени линии (и дивечовъдни ниви), фрагментиращи ландшафта и намалящи водозадържащата и водоохранителната роля на гората.

2. Нарушения във вододайната зона на град Габрово в Природен парк "Българка"

През 2014 г. наводнения и режим на водата удрят не само Севлиево, но и Габрово. През 2016 г. медийни разследвания разкриват масови незаконни сечи във вододайната зона на Габрово както в частни гори, така и в държавни гори. Установени са незаконни сечи и сроителство на незаконни горски пътища не само във вековните гори, който захранват града с вода, но и в рекреационните гори в м. Узана. Масовото изсичане на вековните букови дървета и създаването на нерегламентирани пътища до тях намалява водозадържащите функции на гората, а при проливни дъждове води и до наводнения и замътване на водата в язовир Христо Смирненски. Туристическите пътеки са непроходими след преминаването на дърводобивната техника, а калта се стича до най-близките реки. Част от нарушенията са установени след проверка на Изпълнителна агенция по горите от 29.07.2016 г.

Нарушенията в стопанството се оказват със системен характер


Нарушенията в стопанството се оказват със системен характер. Според разследванията на Нова и на Биволъ причините са в порочното управление на горите в района на Габрово:
- директорът на държавното горско предприятие инж. Иван Недков е заснет да кара свръх скъп луксозен автомобил Lexus за сметка на приходите от горите, поради което е уволнен;
- близкият до Недков бивш директор в ДЛС Росица - инж. Цветан Марков, е избран за директор на парк Българка без конкурс, но със заръката да не спира сечите в парка;
- директорката на горското стопанство в Габрово - инж. Тони Димитрова, също е уволенена, след като е разкрита да оказва недопустим натиск върху горските служители, за да не пречат на дърводобивните фирми да безчинстват в държавните гори;
- директорът на Регионалната дирекция по горите - инж. Николай Николов, който е отговорен за контрола върху фирмите и горските стопанства, също е уличен в прикриването на нарушенията в горите на Габрово.