Становище на Зелени Закони относно проекта на Стратегия за биоразнообразието

734
Становище на Зелени Закони относно проекта на Стратегия за биоразнообразието
Изпратихме становище по проекта за Стратегия за биоразнообразието - документ, който е изключително важен. И изключително закъснял. За съжаление, не смятаме, че представеният проект поставя важните цели, които да насочват посоките за защита на биоразнообразието в България.Можете да прочетете коментарите ни, както и препоръки за подобряване на документа в становището.