Становище на СДП БАЛКАНИ във връзка с изменение на Общ устойствен план на община Царево

Становище на СДП БАЛКАНИ във връзка с изменение на Общ устойствен план на община Царево
За НАТУРА 2000 становището посочва липсата на природозащитни цели и заповед за обяваване на защитена зона Странджа. Именно заради това оценката на плана напълно изпуска и неглижира проблема със застрояването на крайбрежните територии на общината. Становището посочва още нарушенията в Европейските директиви, които произтичат от това и предлага решението за това да се предотврати застрояването. Напомняме, че Европейската комисия започна наказателна процедура за липсата на заповеди и цели на зоните от НАТУРА – едно незаконно решение за Царево директно ни води към глоби за нарушаване на европейското законодателство – и към дозастрояване на презастроеното ни крайбрежие.

Становището на СДП БАЛКАНИ е във връзка с доклад екологичната оценка и оценката за НАТУРА 2000 на Общ устойствен план на община Царево. Вижте становището на: http://balkani.org/stanovishte-oup-tzarevo/