Становища на WWF България относно предложените промени в Закона за биологичното разнообразие

Становища на WWF България относно предложените промени в Закона за биологичното разнообразие
Уважаеми Г-н Димов,
Уважаеми Г-н Борисов,

Предоставяме на Вашето внимание становище на WWF България относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, публикуван на Портал за обществени консултации на 07.01.2019г. Надяваме се направените в становището препоръки и предложения, да бъдат взети под внимание преди внасянето на проекта в народното събрание на Р България.

С Уважение, 07.02.2019г.
София
Веселина Кавръкова
Директор WWF България

Вижте текста на цялото становище тук: http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/stanoviste_wwf_zid_zbr_final_07_02_2019.pdf